فامو

امروز : یکشنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۶
  • چشم دنیا به انقلاب ما معطوف است . امام خمینی(ره)
  • ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است . امام خمینی(ره)
  • یادت باشد که در ذهن خود یک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !
  • هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !
  • برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
  • سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !